Menu
  • WALK IN BENCH 1,4m with roof
  • 3 possible sizes of the set and a strong construction without or with the roof - protects agains either unpredictable weather or a strong sun.

    This unusual bench not only provides comfy seating spot, but also makes an attractive addition to your outdoor space.

WALK IN BENCH 1,4m with roof
"PICNIC "

  • Product Code: SG02117
  • Size assambled: ( L x W x H ): 194.00 x218.00 x210.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): cm
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.