Menu
  • BUDGET PICNIC TABLE

BUDGET PICNIC TABLE
"PICNIC "

  • Product Code: SGTEM01
  • Size assambled: ( L x W x H ): 150.00 x127.00 x71.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 155x66x180 cm
  • Pcs on palette: 11
  • Box dimensions: 155x66x15 cm
  • Box weight: 37 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.