Menu
  • TABLE 1,9m

TABLE 1,9m
"BIBIONE SET "

  • Product Code: SG02722
  • Size assambled: ( L x W x H ): 190.00 x87.00 x79.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 193x93x180 cm
  • Pcs on palette: 15
  • Box dimensions: 192x92x11 cm
  • Box weight: 43 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.