Menu
  • SIDE TABLE

SIDE TABLE
"LUKKA"

  • Product Code: SG02023
  • Size assambled: ( L x W x H ): 32.00 x32.00 x25.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 35x34x180 cm
  • Pcs on palette: 15
  • Box dimensions: 34x33x11 cm
  • Box weight: 4 kg

  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.