Menu
  • MODULAR TABLE

MODULAR TABLE
"LIVORNO"

  • Product Code: SG02141/02161
  • Size assambled: ( L x W x H ): 95.00 x95.00 x15.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 100x99x175 cm
  • Pcs on palette: 10
  • Box dimensions: 99x98x16 cm
  • Box weight: 18 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.