Menu
  • CHAIR

CHAIR
"LILLY"

  • Product Code: SG02380
  • Size assambled: ( L x W x H ): 66.00 x77.00 x83.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 90x82x171 cm
  • Pcs on palette: 12
  • Box dimensions: 89x81x13 cm
  • Box weight: 22 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.