Menu
  • ROUND PICNIC TABLE 8 -SEATER TABLE
  • With a wide choice of different styles and sizes, our picnic tables help you create a favourite spot to eat out and enjoy the outside in comfort.

ROUND PICNIC TABLE 8 -SEATER TABLE
"PICNIC "

  • Product Code: SG02204
  • Size assambled: ( Ø x H ): 180.00 x72.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): cm
  • Box dimensions: 122x120x11. 188x27x8. 96x27x21 cm
  • Box weight: 42 / 12 / 15 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.