Menu
  • LOG STORAGE 1,8m

LOG STORAGE 1,8m
"STORAGE"

  • Product Code: SGTEM04
  • Size assambled: ( L x W x H ): 180.00 x67.00 x168.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 185x132x183 cm
  • Pcs on palette: 12
  • Box dimensions: 184x131x14 cm
  • Box weight: 54 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.