Menu
  • HOME GARDEN 1,5 m

HOME GARDEN 1,5 m
"HOME GARDEN"

  • Product Code: SG02083
  • Size assambled: ( L x W x H ): 150.00 x76.00 x79.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 110x105x180 cm
  • Pcs on palette: 22
  • Box dimensions: 158x52x15 cm
  • Box weight: 30 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.