Menu
  • MODULAR CHAIR

MODULAR CHAIR
"CECINA SET"

  • Product Code: SG02711
  • Size assambled: ( L x W x H ): 70.00 x70.00 x68.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 122x74x177 cm
  • Pcs on palette: 18
  • Box dimensions: 73x61x18 cm
  • Box weight: 15 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.